ทีมงานของเรา

นางสาวเยาวลักษณ์ ทองชัยภูมิ
01 / 04
นางสาวเยาวลักษณ์ ทองชัยภูมิ
CHAIRPERSON/ AD & CD DIRECTOR

ประธานบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานลูกค้า ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์และผู้กำกับภาพ

"มุ่งมั่น สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ด้วยการทุ่มเทความรับผิดชอบ เพื่อสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงเวลาและราคาที่เป็นธรรม"
นายสมสกุล บุญกำพร้า
02 / 04
นายสมสกุล บุญกำพร้า
MD, MARKETING MANAGER

กรรมการผู้จัดการ /ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด/ผู้อำนวยการฝ่ายสตูดิโอ

“มุ่งมั่น สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ด้วยการทุ่มเทความรับผิดชอบ เพื่อสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงเวลาและราคาที่เป็นธรรม”
นางสาวมณีทิพ ทองชัยภูมิ
03 / 04
นางสาวมณีทิพ ทองชัยภูมิ
GM, FINANCIAL CONTROLLER

ผู้อำนวยการทั่วไป และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและคอมพิวเตอร์

“มุ่งมั่น สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ด้วยการทุ่มเทความรับผิดชอบ เพื่อสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงเวลาและราคาที่เป็นธรรม”
นางสาวมณีทิพ ทองชัยภูมิ
04 / 04
นายกัมปนาท ทองชัยภูมิ
QC MANAGER

ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

“มุ่งมั่น สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ด้วยการทุ่มเทความรับผิดชอบ เพื่อสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงเวลาและราคาที่เป็นธรรม”
นางสาวเยาวลักษณ์ ทองชัยภูมิ
นายสมสกุล บุญกำพร้า
นางสาวมณีทิพ ทองชัยภูมิ
นางสาวมณีทิพ ทองชัยภูมิ
previous arrow
next arrow