เกี่ยวกับเรา

“มุ่งมั่น สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ด้วยการทุ่มเทความรับผิดชอบ เพื่อสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงเวลาและราคาที่เป็นธรรม”

  • บริษัท สไตล์ครีเอทีฟเฮ้าส์ จำกัด

เกิดจากการรวมตัวของนักหนังสือพิมพ์อาชีพ ที่มีประสบการณ์ทำหนังสือพิมพ์รายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือนรวมถึงธุรกิจประชาสัมพันธ์มานับสิบปี ที่ต้องการสร้างสรรค์งาน ที่มีสไตล์เฉพาะตัว ด้วยเห็นว่าธุรกิจแต่ละแห่ง ต่างมีสไตล์เป็นของตัวเอง การผลิตสื่อ ให้กับธุรกิจแต่ละแห่งจึงต้องศึกษาธุรกิจนั้นๆ อย่างลึกซึ้ง เพื่อดึงจุดเด่นของแต่ละองค์กร มาใช้สร้างสรรค์งาน ซึ่งไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร หากแต่มีสไตล์เป็นของคุณเอง อันเกิดจากคลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ของเรา มืออาชีพในการออกแบบและผลิตสื่อครบวงจร เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดทุกรูปแบบ